Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašas

Prašymas suteikti finansavimą pagal paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašą

Paraiška finansavimui gauti

De minimis pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantis klausimynas

Pažyma apie įdarbintus asmenis į naujai įsteigtas darbo vietas

Ataskaita apie dirbančius asmenis naujai įsteigtose darbo vietose

Kviečiame Alytaus rajono verslininkus teikti paraiškas paramai gauti


Parama SVV subjektams

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų kompensavimas

 • verslo subjektai, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos  įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją, gali gauti finansavimą;
 • vienai įkurtai naujai (papildomai) darbo vietai, įdarbinant asmenį pagal neterminuotą darbo sutartį, gali būti skiriama iki 1000 Eur dalinė kompensacija (išlaikant darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus ir priklausomai nuo įkurtų naujų darbo vietų skaičiaus);
 • paraiškos dėl SVV subjekto veiklos, per paskutinį mėnesį iki paraiškos pateikimo sukūrus ne mažiau kaip 10 darbo vietų, sudarant neterminuotas darbo sutartis, dalinio išlaidų kompensavimo gali būti teikiamos visus metus, jeigu veikla vykdoma Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 • jeigu asmenys įdarbinami ne pilnu etatu arba įdarbinami ne Alytaus rajono gyventojai, komisija turi teisę siūlyti skirti mažesnę paramą;
 • kompensuojamos Alytaus rajono jaunimo iki 25 metų amžiaus, įdarbinto pagal terminuotas darbo sutartis, su darbo santykiais ar veiklos vykdymu susijusios per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip 300 Eur už vieną asmenį (asmuo turi būti dirbęs ne mažiau kaip 2 mėn.).

Dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų kompensavimas

 • rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančių parodų, mugių išlaidų kompensavimas –  iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos, verslo misijų išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 600 Eur per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos;
 • finansavimas tam pačiam pareiškėjui gali būti teikiamas vieną kartą per 2 metus;
 • finansavimas gali būti teikiamas tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje ar mugėje išlaidoms: registracijos mokesčiui; tuščio parodinio ploto nuomai; stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminiams spaudiniams, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui; apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms;
 • finansavimas gali būti teikiamas tik faktiškai patirtoms dalyvavimo verslininkų misijoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms.

Naujai kuriamų arba nuomojamų interneto svetainių diegimo ir administravimo konsultacinių paslaugų išlaidų kompensavimas

 • maksimali paramos suma vienam pareiškėjui yra iki 500 Eur dokumentais pagrįstų konsultavimosi išlaidų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos;
 • parama pareiškėjui gali būti skiriama tik vieną kartą.

Naujos įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

 • maksimali finansavimo suma vienam pareiškėjui yra iki 150 Eur dokumentais pagrįstų pradinių steigimosi išlaidų (Alytaus rajone įregistruotoms įmonėms per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos);
 • pradines steigimosi išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima; atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas; įmonės antspaudo gamybos išlaidos; elektroninio parašo (kvalifikuoto sertifikato) įsigijimo išlaidos.

Konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti rengimo išlaidų kompensavimas

 • patirtos išlaidos kompensuojamos tuo atveju, jeigu pagal parengtus dokumentus yra gautas finansavimas arba paraiškos administracinis vertinimas (arba jam prilygintas vertinimas) yra teigiamas ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas;
 • išlaidos kompensuojamos, jeigu verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 • kompensuojamos per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos verslo planų ir investicinių projektų – iki 500 Eur, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai iš kitų fondų gauti – iki 300 Eur rengimo konsultacinės išlaidos.

Konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais išlaidų kompensavimas

 • buhalterinių konsultacinių paslaugų sutartis turi būti sudaryta ne trumpiau kaip 1 metų trukmei;
 • kompensuojama iki 500 Eur pirmaisiais verslo metais patirtų išlaidų.

Infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo) išlaidų kompensavimas

 • kompensuojama iki 30 proc. patirtų išlaidų;
 • gali būti kompensuojamos negyvenamųjų verslo patalpų (išskyrus vykdant apgyvendinimo veiklą) pirkimo arba nuomos (kompensuojant tik pirmaisiais veiklos metais ne daugiau kaip už 1 metų trukmės nuomą ir skaičiuojant ne daugiau kaip nuo 1 Eur maksimalios sumos už 1 kv. m, įregistravus nuomos sutartį Nekilnojamojo turto kadastre ir registre), pastatų statybos ar pritaikymo veiklai (remonto), įskaitant komunikacijų atnaujinimo (prijungimo), gerovės ir gretimai esančios viešosios infrastruktūros sutvarkymo išlaidos;
 • kompensuojama iki 15 000 Eur patirtų išlaidų;
 • išlaidos kompensuojamos, jeigu veikla vykdoma Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžios išlaidų kompensavimas

 • kompensacija skiriama tik savarankiškai dirbančiam Alytaus rajone deklaravusiam savo gyvenamąją vietą jaunimui iki 25 metų amžiaus;
 • gali būti kompensuojamas savarankiškos veiklos vykdymas pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą;
 • kompensuojamos su veiklos vykdymu susijusios per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip 300 Eur vienai vykdomai veiklai.
 • Galimas pareiškėjas – Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje registruotas verslo subjektas, užpildęs nustatytos formos prašymą;
 • Finansavimas teikiamas SVV subjektams, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, galiojantį ne trumpiau kaip 1 metus, ar individualios veiklos vykdymo pažymą);
 • Finansavimas verslo subjektui gali būti skirtas, jei per trejus metus jam ir su juo susijusiems verslo subjektams suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio (200 000 eurų arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje).

Paraiškos priimamos Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamajame, Pulko g. 21, Alytus. arba skenuotos el. paštu [email protected]. Informacija apie subsidijavimo sąlygas ir dokumentų pateikimo tvarką paskelbta Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.arsa.lt(Verslininkams→Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas). 

Papildoma informacija tel. +370 315 55 538 arba tel. +370 670 79590, el. paštu [email protected]

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-14 13:58:33

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (0 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (0 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (0 315) 55 530
Faks. (0 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528