Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4)

Patvirtinta 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-823

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 3

2. Pareigybės lygis – A2

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių veiklą, statinių naudojimo priežiūrą, elektros, dujų ir vandens apskaitą, materialiojo turto apskaitą, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, išmanyti automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, gedimo požymius, kuro normų nustatymą;

3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office, Internet Explorer programiniais paketais;

3.6. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijų transporto priemones;

3.7. turėti Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žinių tikrinimo pažymėjimą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

4.2. pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir susitarimų projektus;

4.3. tvarko elektros sunaudojimo apskaitą, parengia ir pateikia atitinkamoms įstaigoms ir organizacijoms nustatytus ataskaitinius dokumentus, veda elektros energijos sunaudojimo analizę.

4.4. ruošia sutartis su elektros energijos ir kitų paslaugų tiekėjais bei paslaugų vartotojais. Ruošia sutartis elektros remonto darbams atlikti, tikrina sąmatas, užtikrina remonto darbų eigos ir darbų kokybės kontrolę.

4.5. perduoda savivaldybės administracijos vandens ir dujų rodmenis atitinkamoms įstaigoms.

4.6. rūpinasi savivaldybės administracijos turto apsauga ir jo priežiūra;

4.7. teikia Viešųjų pirkimų komisijai duomenis, reikalingus pirkimams organizuoti pagal kuruojamas sritis.

4.8. atsako už tarnybinių automobilių techninę būklę;

4.9. tikrina spidometrų parodymus;

4.10. kontroliuoja, kaip automobiliai naudojami (ar naudojami tik tarnybiniams tikslams ir funkcijoms vykdyti) ir saugomi po darbo, švenčių, poilsio dienomis ir tarnybinių komandiruočių metu;

4.11. rūpinasi degalų, tepalų ir atsarginių dalių pirkimu;

4.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia kuro sunaudojimo (degalų) ataskaitas;

4.13. pildo atsarginių dalių nurašymo aktus;

4.14. tikrina kelionės lapų užpildymo teisingumą;

4.15. organizuoja tarnybinių lengvųjų automobilių valstybėms tarnautojams ir darbuotojams nuolatiniam tarnybiniam naudojimui priskyrimą;

4.16. apskaičiuoja Alytaus rajono savivaldybės administracijos lengvųjų automobilių kuro sunaudojimo normas;

4.17. organizuoja tarnautojų (darbuotojų), atsakingų už automobilių techninę būklę, švarą ir saugą eksploatavimo metu, paskyrimą;

4.18. koordinuoja ir organizuoja tinkamą automobilių laikymą ir saugojimą po panaudojimo tarnybiniams tikslams;

4.19. išduoda kelionės lapus automobilius vairuojantiems asmenims, kelionės lapus apskaito ir už juos atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka;

4.20. organizuoja automobilių apdraudimą privalomuoju civilinės atsakomybės ir savanorišku transporto priemonių draudimu;

4.21. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal savo įgaliojimus ir kompetenciją;

4.22. dalyvauja savivaldybės institucijų paskirtų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.

4.23. užtikrina saugą darbe bei vykdo su tuo susijusias funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos saugos ir sveikatos įstatyme, kituose norminiuose teisės aktuose;

4.24. esant administracijos direktoriaus įgaliojimams, Lietuvos Respublikos

administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, atsižvelgiant į skyriui priskirtą kompetenciją;

4.25. vykdo kitas įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas bei kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Turto valdymo skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-26 10:58:43

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (0 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (0 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (0 315) 55 530
Faks. (0 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528