Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Valstybės tarnautojų

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS NUSTATYTOS 2019 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

ARCHITEKTO SKYRIUS

     

Vedėja

Giedrė Ilgūnaitė

1. Inicijuoti administracijos direktoriaus įsakymo pakeitimą dėl galimybės surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir imtis priemonių dėl administracinės atsakomybės priemonių taikymo kaltų asmenų atžvilgiu Architekto skyriaus kompetencijai paskirtais klausimais.

2. Parengti pirkimo dokumentus dėl kadastrinių matavimų ir žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo paslaugų pirkimo.

1. Pakeistas administracijos direktoriaus įsakymas dėl galimybės surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir surašyti 5 administracinių protokolai Architekto skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais iki 2019-12-31.

2. Iki 2019-05-01 Parengti pirkimo dokumentai dėl kadastrinių matavimų ir žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo paslaugų pirkimo.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų (įskaitant paslaugų tiekėjus) veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų vėlavimas pristatyti prekes ir pan.,).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausiasis architektas

Edvardas Minkevičius

1. Pakeisti leidimų išdavimo išorinei reklamai tvarką panaikinant popierinius leidimus ir sudarant galimybę gauti elektroninius.

2. Surinkti informaciją apie rajone esančias reklamas, kurių įrengimui nebuvo išduoti leidimai. Parengti straipsnį spaudoje ir informuoti leidimų neturinčių reklamų savininkus apie gręsiančias pasekmes.

3. Parengti dokumentaciją dviejų metalo skulptūrų pargabenimui iš Klaipėdos jūsų uosto, parinkti jų pastatymui tinkamą vietą savivaldybės teritorijoje ir parengti dokumentaciją skulptūrų surinkimo ir jų pastatymo į numatytą vietą (-as) pirkimui.

4. Savivaldybės GIS portalo administravimas: atnaujinus savivaldybės turimo GIS serverio programinę įrangą atsiras poreikis administruoti savivaldybės GIS portalą (perkelti ir atnaujinti publikuojamas paslaugas, apipavidalinti portalą, sukurti prieigas portalo naudotojams). Prieš atliekant užduotį privaloma išklausyti programinės įrangos tiekėjo organizuojamus mokymus. Sukurti naują GIS paslaugų peržiūros internetinę aplikaciją (angl. web app) GIS portale, kadangi dabartinės aplikacijos neįmanoma perkelti į GIS portalą.

 1. Iki 2019-03-29 pakeista leidimų išdavimo išorinei reklamai tvarka panaikinant popierinius leidimus ir sudarant galimybę gauti elektroninius.
 2. Iki 2019-12-31 surinkta informaciją apie rajone esančias reklamas, kurių įrengimui nebuvo išduoti leidimai. Parengtas straipsnis spaudoje ir informuoti leidimų neturinčių reklamų savininkai apie gręsiančias pasekmes.
 3. Iki 2019-04-01 parengta dokumentacija dviejų metalo skulptūrų pargabenimui iš Klaipėdos jūsų uosto, parinkta jų pastatymui tinkama vieta savivaldybės teritorijoje ir parengta dokumentacija skulptūrų surinkimo ir jų pastatymo į numatytą vietą (-as) pirkimui.
 4. Iki 2019 12 31 Išklausyti programinės įrangos tiekėjo organizuojami mokymai. Į GIS portalą perkeltos ir atnaujintos publikuojamos paslaugos, apipavidalintas portalas, sukurtos prieigos portalo naudotojams. Sukurta ir veikianti nauja GIS paslaugų peržiūros internetinė aplikacija.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų (įskaitant paslaugų tiekėjus) veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų vėlavimas pristatyti prekes ir pan.,).

4. Teisminiai procesai.

Vyriausioji specialistė

Irma Vaikšnorienė

 1. Susisteminti duomenis ir patalpinti GIS žemėlapyje informaciją apie savivaldybės teritorijoje renkamas gražiausiai besitvarkančias sodybas.
 2. Periodiškai parengti ir patalpinti savivaldybės interneto svetainėje informaciją, palyginamąsias ataskaitas apie SLD išdavimą rajone.

1. Per trečią ketvirtį GIS žemėlapyje patalpinti informaciją apie renkamas gražiausiai besitvarkančias sodybas.

2. Kas ketvirtį parengti ir patalpinti savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie SLD išdavimą.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Skubūs, neplanuoti pavedimai ir patikrinimai.

4. Kiti negalimi numatyti veiksniai.

       

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

     

Vedėja

Rima Norkaitienė

1. Atlikti centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pateikti audituotiems subjektams išvadas ir rekomendacijas dėl veiklos gerinimo ir vidaus kontrolės užtikrinimo.

2. Siekti, kad vidutinė vieno audito trukmė atitiktų plane numatytą vidutinę trukmę.

3. Didinti veiklos po audito efektyvumą.

1. Atliktų vidaus auditų skaičius 2019 metais – 5.

2. Atlikto vidaus audito trukmė – 30 d. d.

3. Rekomendacijų įgyvendinimo tais pačiais metais proc. – 95., per 2 metus – 100 proc.

1. Pavedimai atlikti Centralizuoto vidaus audito skyriaus plane nenumatytus vidaus auditus.

2. Audituotų subjektų atsisakymas vykdyti rekomendacijas (rekomendacijos neaktualios pasikeitus teisės aktams, rekomendacijų įgyvendinimo terminai perkeliami į kitus metus ir pan.)

3. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

4. Pasikeitę teisės aktai.

5. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)

6. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

       

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

     

Vedėja

Erinija Perednikaitė

1. Parengti Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą.

2. Parengti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą.

1. Iki 2019-12-31 parengta Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema.

2. Iki 2019-05-01 parengtas Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo projektas.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Edita Zagurskienė

1. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti ataskaitą, apie sudarytas pirkimo sutartis per kalendorinius metus (2018m.), atlikus mažos vertės pirkimus.

2. Suorganizuoti ir įvykdyti dalį nuo visų Alytaus rajono savivaldybės vykdomų mažos vertės pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

3. Peržiūrėti ir / ar papildyti teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, jų priedus.

4. Paruošti Alytaus rajono savivaldybės administracijos planuojamų 2019 metais vykdyti pirkimų planą / suvestinę.

1. Iki 2019 m. sausio 31 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta ataskaita, apie sudarytas pirkimo sutartis per kalendorinius metus (2018 m.), atlikus mažos vertės pirkimus – 1vnt.

2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. suorganizuota ir įvykdyta dalis nuo visų Alytaus rajono savivaldybės vykdomų mažos vertės pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – ne mažiau kaip 10 pirkimų.

3. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. peržiūrėta ir / ar esant pakeitimų papildyta apie 10 proc. teikiamų administracinių paslaugų aprašymų, jų priedų.

4. Iki 2019 m. kovo 1 d. paruoštas Alytaus rajono savivaldybės administracijos planuojamų 2019 metais vykdyti pirkimų planas / suvestinė – 1 vnt.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyresnioji specialistė

Laima Dumbliauskienė

1. Pateikti duomenis mero ataskaitai apie priimtus sprendimus ir tarybos narių lankomumą posėdžiuose.

2. Išanalizuoti tarybos sprendimų ir projektų derinimą dokumentų valdymo sistemoje „Doclogix“ (toliaus – DVS) procese ir pateikti ne mažiau kaip du pasiūlymus jo tobulinimui.

1. Iki 2019 m. kovo 1 d. pateikti duomenis mero ataskaitai apie priimtus sprendimus ir tarybos narių lankomumą posėdžiuose.

2. Iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. išanalizuoti tarybos sprendimų ir projektų derinimą dokumentų valdymo sistemoje „Doclogix“ (toliaus – DVS) procese ir pateikti ne mažiau kaip du pasiūlymus jo tobulinimui.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Indrė Gočeldienė

1. Peržiūrėti visų Alytaus rajono savivaldybės administracijoje dirbančių darbuotojų, pagal darbo sutartis, bei įstaigos vadovų vertinimo dokumentus ir parengti dėl vertinimo įgyvendinimo savivaldybės institucijų vadovų sprendimus.

2. Pakeisti Alytaus rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatus, patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. K-290.

1. Iki 2019 m. sausio 31 d. įgyvendinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir įstaigų vadovų vertinimus, išskyrus švietimo įstaigų vadovus, kurių vertinimus atlikti iki 2019 m. kovo 1 d.

2. Iki 2019-03-01 pakeisti Alytaus rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatus.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyresnioji specialistė

Nomeda Ginkuvienė

1. Bendrauti su „Biudžetas“ administratoriumi tobulinti sistemos darbą, teikti pasiūlymus pastebėjus neatitikimus sistemoje.

2. Parengti darbdavio informacinio pranešimo apie darbo sąlygas pagal darbo kodekso 44 straipsnį formą.

1. Iki 2019-12-31 bendrauti su „Biudžetas“ administratoriumi tobulinti sistemos darbą, teikti pasiūlymus pastebėjus neatitikimus sistemoje.

2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengta darbdavio informacinio pranešimo apie darbo sąlygas pagal darbo kodekso 44 straipsnį forma

.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė IrmaMikailionytė

1. Įgyvendinant 2018 m. gegužės 25 d. pradėtą taikyti Lietuvoje Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 parengti Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarką.

2. Parengti Alytaus rajono savivaldybės administracijos Lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

3. Suteikti pirminę teisinę pagalbą (įskaitant prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pildymą) ne mažiau kaip 70 –čiai Alytaus rajono gyventojų.

1. Iki 2019-12-31 parengtas Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarkos projektas.

2. Iki 2019-05-01 parengta Alytaus rajono savivaldybės administracijos Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

3. Iki 2019-12-31 suteikta pirminė teisinė pagalba (įskaitant prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pildymą) ne mažiau kaip 70 –čiai Alytaus rajono gyventojų.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų, vadovų sprendimai ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų skaičiaus skyriuje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausiasis specialistas

Gintautas Vėsa

1. Pagal naujai rengiamą mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašą, parengti naują mobilizacijos planą iki 2019-07-01.

2. Dalyvauti 2-jose ūkio subjektų arba kitų įstaigų civilinės saugos pratybose iki 2019-12-31.

3. Ūkio subjektuose ir kitose įstaigose kontroliuoti, kaip vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo, kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

1. Iki 2019-07-01 parengtas 2019 m. mobilizacijos planas.

2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. sudalyvauta 2-jose ūkio subjektų arba kitų įstaigų savivaldybės lygio civilinės saugos pratybose.

3. Iki 2019-10-31 atlikti 2 civilinės saugos būklės patikrinimai, pateiktos ataskaitos.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

6. Negautas finansavimas.

Vyriausiasis specialistas

Paulius Šarakojis

1. Teikti rašytines rekomendacijos darbuotojams dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo.

2. Parengti ir pateikti kompetentingoms institucijoms tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą.

1. Iki 2019-12-31 suteiktos ne mažiau kaip 2 (dvi) rašytinės rekomendacijos darbuotojams.

2. Iki 2019-12-31 parengta Alytaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

ŪKIO SKYRIUS

     

Vedėja

Nijolė Radžiūnienė

1. Kontroliuoti keleivinių kelių transporto priemones, susijusias su vežėjų ir keleivių kontrole.

2. Užtikrinti materialaus turto apskaitą, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Parengti teisės aktų projektus dėl ilgalaikio materialaus turto pripažinimo nereikalingu nurašymo, dėl turto perdavimo - perėmimo.

3. Kontroliuoti, kad savivaldybės administracijos transportas būtų panaudotas pagal paskirtį.

1. Pirmos užduoties vertinimo rodiklis – keleivinių kelių transporto priemonių, dirbančių vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutuose, joms esant/važiuojant Alytaus rajono ir Alytaus miesto savivaldybių teritorijose, patikra ne mažiau kaip 15 kartų per einamuosius metus.

2. Antros užduoties vertinimo rodiklis – parengtų teisės aktų projektų dėl turto perdavimo - perėmimo turi atitikti gautų prašymų dėl turto perdavimo ir perėmimo skaičius,

3. Trečios užduoties vertinimo rodiklis – faktiškai nuvažiuotas tarnybinių automobilių kilometrų skaičius, neviršytų nustatytų kiekvienam automobiliui kiekvieno mėnesio ridos limitų.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

     

Vedėja

Silvija Janulevičienė

1. Parengti ir pateikti ataskaitas LR teisingumo ministerijai ir Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijoms.

2. Atnaujinti, pagal naujai galiojančius norminius aktus, atmintines gyventojams apie civilinės metrikacijos skyriaus vykdomas funkcijas bei patalpinti savivaldybės interneto svetainėje.

1. Per I mėnesį parengti ir pateikti ataskaitas LR teisingumo ministerijai ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio vyskupijoms.

2. Per II ketvirtį atnaujinti, pagal naujai galiojančius norminius aktus, atmintines gyventojams apie Civilinės metrikacijos skyriaus vykdomas funkcijas ir pateikti jas Teisės ir vidaus administravimo skyriui bei patalpinti savivaldybės interneto svetainėje.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesio) nedarbingumas (taip pat ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

(kalbos tvarkytoja)

Gitana Račkauskaitė

1. Patikrinti interneto svetainių.

2. Patikrinti Alytaus rajono įstaigų, įmonių dokumentų kalbą.

3. Paskelbti Alytaus rajono savivaldybės tinklalapio www.arsa.lt skiltyje „Valstybinė kalba“ rekomendacijas dėl kalbos taisyklingumo, atmintines ar straipsnius.

4. Pateikti Valstybinei kalbos inspekcijai valstybės perduotos savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo metinę ataskaitą.

1. Per einamuosius metus patikrinti 6 interneto svetaines, surašyti raštus, klaidų taisymo sąrašus, suteikti konsultacijas.

2. Per einamuosius metus patikrinti 6 Alytaus rajono įstaigų, įmonių dokumentų kalbą, surašyti raštus, pastabas, klaidų sąrašus su pataisymais, suteikti konsultacijas.

3. Per einamuosius metus Alytaus rajono savivaldybės tinklalapio www.arsa.lt skiltyje „Valstybinė kalba“ paskelbti 6 rekomendacijas dėl kalbos taisyklingumo, atmintines ar straipsnius.

4. Metų pradžioje pateikti Valstybinei kalbos inspekcijai valstybės perduotos savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo metinę ataskaitą.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesio) nedarbingumas (taip pat ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

6. Kitų darbuotojų pavadavimas.

       

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

     

Vyriausioji specialistė

Kristina Kamičaitytė

1. Įgyvendinti NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ .

2. Įgyvendinti Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plane numatytus projektus: „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“, „Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“, Vaisodžių k. sporto aikštės įrengimas ir gatvių apšvietimo atnaujinimas ir plėtra“, „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“, „Sporto aikštynų įrengimas, pritaikant juos jaunimo laisvalaikiui bei sveikatinimui, Mergalaukio ir Užupių kaimuose“, „Kompleksinė Miklusėnų plėtra“.

3. Atlikti projektų rezultatų stebėseną po projektų užbaigimo, parengti ataskaitas ir pateikti įgyvendinančiai institucijai (JTS): LT-PL/086, LT-PL/124, LT-PL-2S-128, LT-PL/129, LT-PL/130, LT-PL/131, LT-PL/136, LT-PL/169, LT-PL/170 (9 vnt.); NMA: 02470, 02648, 02438 (3 vnt.).

1. Atsižvelgiant į pateiktų ir gavusių finansavimą paraiškų skaičių, parengta ne mažiau 11 projektų finansavimo sutarčių.

2. Parengta 12 ataskaitų, įgyvendinant 2-oje užduotyje nurodytus projektus.

3. Parengta ir pateikta 9 projektų po įgyvendinimo ataskaitos JTS, 3 – NMA

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Ona Mikalonienė

1. Paruošti 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sprendimo projektą ir pateikti skyriaus vedėjui.

2. Susisteminti 2018 m. savivaldybės iždo apskaitos duomenis, sukelti į programą VSAKIS, suderinti su viešojo sektoriaus subjektais ir paruošti iždo finansines ataskaitas.

3. Paruošti 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, 2019 m. ketvirčių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pateikti LR Finansų ministerijai.

1. Paruoštas 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sprendimo projektas – pagal programas, valstybės funkcijas, bei ekonominę klasifikaciją ir pateikti skyriaus vedėjui iki 2019 m. liepos 31 d.

2. Susisteminti 2018 m. savivaldybės iždo apskaitos duomenis, sukelti į programą VSAKIS, suderinti su viešojo sektoriaus subjektais ir paruošti iždo finansines ataskaitas – suderintų operacijų skaičius, 350 vnt. iki 2019 m. kovo 12 d., sudarytų ataskaitų ir jų priedų skaičius 20 vnt. iki 2019 m. kovo 15 d.

3. Paruošti 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį iki 2019 m. vasario 20 d., 2019 m. ketvirčių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius po ataskaitinio laikotarpio iki kito mėnesio 25 d. ir pateikti LR Finansų ministerijai.

1. Pasikeitę teisės aktai.

2. Netobulas buhalterinių programų veikimas.

3. Klaidingai pateikta savivaldybės asignavimų valdytojų informacija.

4. Veiksniai priklausantys nuo kitų valdymo lygių.

5. Papildomai pavesti skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Ligos atvejai. Nedarbingumas (daugiau nei 1 mėn. tame tarpe ir kt. skyriaus ).

       

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

     

Vedėjas

Stasys Supranavičius

1. Paruošti techninių apžiūrų grafiką ir atlikti žemės ūkio technikos technines apžiūras.

2. Suorganizuoti žemdirbiams salyklinių miežių auginimo seminarą.

3. Dalyvauti su valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ūkininkų patikrose dėl gyvulių laikymo.

1. Iki kovo 1 d paruošti techninių apžiūrų grafiką ir techninių apžiūrų atlikti ne mažiau 800 vnt.

2. Iki gegužės 1 d. suorganizuoti seminarą žemdirbiams salyklinių miežių auginimo technologijos ypatumai, prekybos ir logistikos organizavimas.

3. Dalyvauti ne mažiau kaip dvejose patikrose.

1. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

4. Kitų subjektų veiksmai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų uždavinių.

Vedėjo pavaduotojas

Žydrūnas Geležauskas

1. Atlikti technines apžiūras.

2. Dalyvauti seminaruose.

3. Teikti konsultacijas traktorių registravimo klausimais.

1. Atlikta ne mažiau kaip 300 techninių apžiūrų.

2. Dalyvauta ne mažiau kaip 1 mokymuose.

3. Suteikta ne mažiau kaip 20 konsultacijų.

1. Teisės aktų pakeitimai.

2. Nedarbingumas, nenumatytos atostogos.

3. Nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo darbuotojo valios.

Vyriausiasis specialistas

Gintaras Klimavičius

1. Atlikti valstybės biudžeto lėšomis vykdomų melioracijos objektų techninę priežiūrą.

2. Derinti projektus ir topografines nuotraukas.

3. Atlikti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų technines apžiūras.

1. Atlikti valstybės biudžeto lėšomis vykdomų šešių melioracijos statinių remonto objektų techninę priežiūrą, dalyvauti darbų priėmimuose.

2. Suderintų projektų ir topografinių nuotraukų apimtis-80 proc. nuo visų pateiktų derinimų.

3. Atlikti 400 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų technines apžiūras.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

EKONOMIKOS SKYRIUS

     

Vedėja

Jolita Gruzinskienė

1. Organizuoti turto nuomos viešus konkursus, siekiant išnuomoti nekilnojamąjį turtą.

2. Padėti organizuoti rajone vykstančius renginius, išduodant leidimus prekiauti viešosiose vietose.

3. Nupirkti 28/1000 dalis pastato – kultūros namų, esančių Vytauto g. 42, Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen., Alytaus r.

 1. Suorganizuoti 2 turto nuomos vieši konkursai, išnuomoti 2 nekilnojamojo turto objektai.
 2. Per einamuosius metus padėta organizuoti 2 rajono savivaldybės renginiai (dalyvauta komisijų veikloje, išduota 200 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose).
 3. Nupirkta 28/1000 dalys pastato – kultūros namų, esančių Vytauto g. 42, Nemunaičio mstl., Nemunaičio sen., Alytaus r.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausiasis specialistas

Andrius Karlonas

1. Priimti, išanalizuoti ir apibendrinus teikti svarstyti Verslo plėtros komisijai SVV subjektų pateiktas paraiškas.

2. Projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“ paraiškos papildymas naujais objektais ir pateikimas APVA.

1. Priimta, išanalizuota ir apibendrinus pateikta Verslo plėtros komisijai svarstyti ne mažiau kaip 15 rajone veikiančių verslo subjektų pateiktų paraiškų.

2. Parengta ir pateikta į APVA projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“ papildyta naujais objektais paraiška.

1. Pasikeitę teisės aktai.

2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.

3. Ilgalaikis nedarbingumas ilgiau nei 1 mėn, įskaitant ir kitų skyriaus darbuotojų nedarbingumą.

4. Sustabdytos viešųjų pirkimų procedūros.

5. Skubių papildomų užduočių pavedimas, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti planuotų užduočių.

6. Kitos aplinkybės, nepriklausančios nuo tarnautojo valios.

Vyriausioji specialistė

Dovilė Petkevičienė

1. Surinkti duomenis iš savivaldybei priklausančių įstaigų ir parengti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinę ataskaitą. Parengtą ataskaitą pateikti Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorei bei pateikti tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybai.

2. Suteikti savivaldybės/socialinį būstą šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą.

1. Parengta savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinė ataskaita iki 2019 m. birželio 15 d. pateikta Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorei. Iki 2019 m. liepos 1 d. suvestinė ataskaita pateikta Alytaus rajono savivaldybės tarybai.

2. 2019 metais, ne mažiau kaip 6 šeimos apgyvendintos savivaldybės/socialiniame būste.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Teisės aktų pasikeitimai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)

3. Nepatvirtinti tarybos sprendimų projektai.

5. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIUS

     

Vedėjas

Mantas Ludavičius

1. Įgyvendinti Butrimonių centrinės aikštės rekonstrukcijos projektą.

2. Įgyvendinti Daugų Vlado Mirono gimnazijos rekonstrukciją.

3. Įrengti LED šviestuvus Alytaus rajone.

1. Butrimonių centrinės aikštės rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas pasirašant statybos darbų užbaigimo aktą 2019-12-31.

2. Daugų Vlado Mirono gimnazijos rekonstrukcijos įgyvendinimas pasirašant statybos darbų užbaigimo aktą 2019-12-31.

3. LED šviestuvų įrengimas Alytaus rajone iki 2019-12-31.

1. Teisės aktų pasikeitimai.

2. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)

4. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius ir neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausiasis specialistas

Vytenis Skendelis

1. Sutvarkyti bei restauruoti kultūros paveldo vertybes.2. Užpildyti kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktus.3. Organizuoti renginį, skirtą Europos paveldo dienoms. 1. Sutvarkytos bei restauruotos 3 kultūros paveldo vertybės.2. Užpildyta 25 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai.3. Suorganizuotas renginys skirtas Europos paveldo dienoms iki 2019 m. spalio 30 d. 1. Teisės aktų pasikeitimai. 2. Sustabdoma viešųjų pirkimų procedūra.3. Nepalankios gamtinės sąlygos.4. Nedarbingumo pažymėjimas (ilgalaikis, ilgiau nei 1 mėnesio).5. Finansavimo trūkumas.6. Pavedami skubūs, neatidėliotini darbai dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.
       

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

     

Vedėja

Danutė Kazakevičienė

1. Parengti Alytaus rajonosavivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos.2. Inicijuoti ir organizuoti, kad būtų atnaujintos Alytaus rajono savivaldybės finansų kontrolės taisyklės. 1 Iki 2019 kovo 31 d. parengtas Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos.2. Iki 2019 lapkričio 1 dienos paruoštos Alytaus rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės.
 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnuo ) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų skyriaus darbuotojų).
 2. Pasikeitę teisės aktai.
 3. Kitų subjektų veiksmai/neveikimas (laiku nesuderina arba neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).
 4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.
 5. Darbuotojų skyriuje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems darbuotojams.

Vedėjo pavaduotoja

Rūta Baliukonienė

1. Ruošti ketvirtinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius.

2. Teikti duomenis į duomenų derinimo su kitais viešojo sektoriaus subjektais bloką.

3. Teikti informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą

(VSAKIS).

4. Ministerijoms, jų nustatytais terminais, pateikti ketvirtines ataskaitas apie valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimą.

1. Ketvirčiui pasibaigus per 50 dienų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas.

2. Nuo 2019 m. sausio 14 d. iki 2019 m. kovo 15 d. duomenų pateikimas į duomenų derinimo su kitais viešojo sektoriaus subjektais bloką.

3. Nuo 2019 m. sausio 14 d. iki 2019 m. kovo 15 d. informacijos pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

4. Ketvirčiui pasibaigus per 10, 15 arba 20 dienų ataskaitų ministerijoms parengimas.
 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 sav. ) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų skyriaus darbuotojų).
 2. Pasikeitę teisės aktai.
 3. Kitų subjektų veiksmai/neveikimas (laiku nesuderina arba neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).
 4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.
 5. Darbuotojų skyriuje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems darbuotojams.

Vyriausioji specialistė

Edita Valatkaitė

1. Parengti avanso apyskaitas, susijusias su komandiruotės išlaidomis.

2. Parengti atsakymus antstolių raštams pagal gautus ir neįvykdytus vykdomuosius dokumentus.

3.Apskaičiuoti ir pateikti Teisės ir vidaus administravimo skyriui valstybės tarnautojams ir darbuotojams po jų veiklos vertinimo mokėtino darbo užmokesčio koeficientus.

1. Surašytų avanso apyskaitų skaičius (pasiekiamumas 50 vnt.).

2. Parengtų raštų skaičius (pasiekiamumas 7 vnt.).

3. Iki 2019-02-10 apskaičiuota ir pateikta Teisės ir vidaus administravimo skyriui rašytinė informacija apie valstybės tarnautojams ir darbuotojams po jų veiklos vertinimo mokėtino darbo užmokesčio koeficientus.

 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnuo) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų skyrių darbuotojų).
 2. Kitos nenumatytos aplinkybės (pvz. papildomi, neatidėliotini darbai).
 3. Kitų asmenų veiksmai (pvz. laiku nepateiks duomenų, dokumentų).
 4. Teisės aktų pasikeitimas.

Vyriausioji specialistė

Diana Mikelionytė

1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2019 m. biudžetą, per 10 dienų paruošti savivaldybės administracijos biudžetinių ir valstybės lėšų bei specialiųjų lėšų išlaidų sąmatų ketvirtinį paskirstymą, laikantis Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimų ir pateikti jas savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui.

2. Paruošti ir pateikti finansų ir investicijų skyriui derinti 2020 m. biudžetinių lėšų išlaidų sąmatų projektus.

 1. Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą per 10 dienų paruošti savivaldybės administracijos biudžetinių lėšų išlaidų ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatas ketvirčiais.
 2. Per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo paruošti, suderinti ir pateikti tvirtinimui savivaldybės administracijos biudžeto programų sąmatų projektai.
 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnuo) nedarbingumas.
 2. Pavedami skubūs, neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių laiku atliki.
 3. Darbuotojų skyriuje sumažėjimas dėl ko padidėjęs darbo krūvis.
 4. Teisės aktų pasikeitimai.
 5. Kitų subjektų veiksmai.
       

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

     

Vedėjo pavaduotoja

Jurgita Kanapickė

1. Nauja redakcija parengti Alytaus rajono savivaldybės administracijos informacijos pateikimo žiniasklaidos atstovams tvarkos aprašą.

2. Parengti naujus Alytaus rajono savivaldybės nominacijų konkurso „Metų geriausieji“ nuostatus.

3. Paruošti savivaldybės darbuotojams, tarybos nariams dokumentus metinėms vizoms į Baltarusiją gauti.

1. Iki 2019-12-31 parengtas Alytaus rajono savivaldybės administracijos informacijos pateikimo žiniasklaidos atstovams tvarkos aprašas.

2. Iki 2019-12-31 parengti nauji Alytaus rajono savivaldybės nominacijų konkurso „Metų geriausieji“ nuostatai.

3. Iki 2019-12-31 sutvarkyti dokumentai metinėms vizoms į Baltarusiją gauti pagal su savivaldybės vadovais suderintą sąrašą.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs, neatidėliotini veiksmai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Vitana Bručienė

1. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos rengimą.

2. Parengti Alytaus rajono garbės piliečio rinkimus ir dokumentaciją.

 1. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos rengimą, pateikti projektus skyriaus vedėjui iki 2019-04-26.
 2. Parengti Alytaus rajono garbės piliečio rinkimus ir dokumentaciją iki 2019-06-01.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (taip pat ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausiasis specialistas

Jonas Sakalauskas

1. Modernizuoti tarybos posėdžių salės kompiuterinę įrangą, pakeisti vaizdo kamerą į aukštos raiškos vaizdo kamerą, įrengti papildomą monitorių gretimoje patalpoje, atnaujinti programinę įrangą.

 1. Parengti naujas, atitinkančias BDAR reikalavimus, redakcijas šių dokumentų: Alytaus rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos saugos nuostatai, Alytaus rajono savivaldybės administracijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Alytaus rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, Alytaus rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo planas.
 2. Pakeisti seniūnijose naudojamus senus kompiuterius naujais (ne mažiau kaip 11 vnt.), pilnai parengti darbui

1. Pirmą užduotį atlikti iki 2019- liepos 1 d.

2. Antrą užduotį atlikti iki 2019 gruodžio 31 d.

4. Trečią užduotį atlikti iki 2019 gruodžio 31 d.

 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėn.) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų skyriaus darbuotojų)
 2. Pasikeitę teisės aktai.
 3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina,/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)
 4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.
 5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja darbo krūvis kitiems darbuotojams.
 6. Aplinkybės, nepriklausančios nuo tarnautojo valios.
       

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

     

Vedėjas

Jonas Žemaitis

1.Parengti gimnazijose trūkstamų dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

2. Atlikti Alytaus rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų analizę, kurie lanko Alytaus miesto vaikų darželius.

1. Iki 2019-02-01 parengtas gimnazijose trūkstamų dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo projektas.

2. Iki 2019-04-01 atlikta Alytaus rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų analizė, kurie lanko Alytaus miesto vaikų darželius, pateikta rašytinė informacija savivaldybės vadovams.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 4 savaitės) nedarbingumas.

2. Kitų subjektų veiksniai.

3. Pavedami kiti skubūs ir neatidėliotini darbai.

4. Pasikeitę teisės aktai.

Vyriausiasis specialistas

Vytautas Paškevičius

1. Savalaikis ir operatyvus Mokinių registro, Pedagogų registro ir Švietimo ir mokslo įstaigų registro, duomenų ir ataskaitų formavimas darbas su mokyklų ugdymo įstaigose už registrus atsakingais darbuotojais.

2. Rajoninių dalykų olimpiadų organizavimas ir vertinimo komisijų formavimas

 1. Nustatytais terminais

suvedami duomenys į registrus: 2019-09-01 Mokinių, 2019-10-01 į Pedagogų bei 2019-08-31 į Šveitimo ir mokslo įstaigų. Statistinių ataskaitų parengtų iš registrų už 2019 metus pateikimas Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatytais terminais.

 1. Suorganizuota 7 dalykinės

olimpiados rajono etapai pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą grafiką.

 1. Ilgalaikis (1 mėn.) nedarbingumas.
 2. Ryšių ir programinės įrangos gedimai,
 3. Teisės aktų pasikeitimai.
 4. Kitų užduočių skyrimas. Pareigybinių funkcijų keitimas ar papildymas.
 5. Darbuotojų skyriuje sumažėjimas, dėl ko padidėja darbo krūvis.

Vyriausioji specialistė

Gabrielė Brazauskienė

1. Sudaryti Alytaus rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupę.

2.Parengti Alytaus rajono savivaldybės paslaugų plėtros planą.

 1. Parengtas ir iki 2019 m.

rugpjūčio 1 d. pateiktas Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl Alytaus rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo grupės sudarymo.

 1. Alytaus rajono savivaldybės

paslaugų plėtros plano parengimas ir pateikimas Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti iki 2019 gruodžio 31 d.

1.Veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimas.

2. Kitų subjektų veiksmai ( laiku nesuderina, neparengia teisės aktų projektų ir pan.)

3. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas.

4. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius, neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl kurio padidėja turimas krūvis esamiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Jurgita Osinskienė

 1. Suorganizuoti Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžius ir Alytaus rajono mokinių tarybos posėdžius.
 2. Parengti ketvirtines (kiekvieno ketvirčio) jaunimo teisių apsaugos funkcijos veiklos įgyvendinimo ataskaitas.
 3. Suorganizuoti kvietimus teikti paraiškas Alytaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui – iki 2019-01-31 ir iki 2019-08-15.

Įgyvendinti Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plane numatytus projektus: „Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“, „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“, „Pivašiūnų amatų centro veiklos plėtra Kurnėnuose“, „Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra“, „Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija“, „Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves“, „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje“, „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybeje“, „Vandens būklės gerinimas Simno ežere ir Dovinės upelyje“, „Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“, – 2019-12-31.

1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiai (ne rečiau kaip 1 kartą į ketvirtį) ir ne mažiau kaip 5 Alytaus rajono mokinių tarybos posėdžiai – iki 2019-12-31.

2. Parengtos ketvirtinės (kiekvieno ketvirčio) jaunimo teisių apsaugos funkcijos veiklos įgyvendinimo ataskaitos – iki 2019-12-31.

3. Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 kvietimai teikti paraiškas Alytaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui, dėl visų finansuojamų NVŠ programų paruošti administracijos direktoriaus įsakymai ir finansavimo sutartys – 2019 m.; parengta ne mažiau kaip 9 mokėjimo prašymai ir 3 ataskaitos, įgyvendinant 4-oje užduotyje nurodytus projektus – iki 2019-12-31.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

 

     

Vedėja

Dalia Burlinskienė

1. Išanalizuoti vaikų dienos centrų poreikį Alytaus rajone, pateikti siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl projekto ,,Vaikų dienos centrų plėtra Alytaus rajone“ finansavimo ES lėšomis.

2. Per einamųjų metų I ketvirtį peržiūrėti Mokinių nemokamo maitinimo Alytaus rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą (toliau – aprašas), parengti ir pateikti tvirtinti Savivaldybės tarybai aprašo pakeitimo projektą.

3. Per einamųjų metų I ketvirtį išanalizuoti sukauptą informaciją apie Alytaus rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikį, parengti ir pateikti savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planą.

4. Einamųjų metų IV ketvirtį peržiūrėti koordinuojamą savivaldybės strateginio veiklos plano programą (toliau – programa), įvertinti pasiektus rezultatus ir turėtus išteklius rezultatams pasiekti bei parengti programos projektą savivaldybės strateginiam veiklos planui 2020-2022 metams.

5. Per einamuosius metus vykdyti projekto vadovo funkcijas įgyvendinant Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą ,,Alytaus rajono bendruomeniniai šeimos namai“.

1. Iki 2019 m. vasario 7 d. išanalizuotas vaikų dienos centrų poreikis Alytaus rajone, pateikti siūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl projekto ,,Vaikų dienos centrų plėtra Alytaus rajone“ finansavimo ES lėšomis.

2. Iki 2019 m. kovo 31 d. peržiūrėtas Mokinių nemokamo maitinimo Alytaus rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas (toliau – aprašas), parengtas ir pateiktas tvirtinti Savivaldybės tarybai aprašo pakeitimo projektas.

3. Iki 2019 m. balandžio 1 d. išanalizuota sukaupta informacija apie Alytaus rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikį, parengtas ir pateiktas savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas.

4. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. peržiūrėta koordinuojama savivaldybės strateginio veiklos plano programa (toliau – programa), įvertinti pasiekti rezultatai ir turėti ištekliai rezultatams pasiekti bei parengtas programos projektas savivaldybės strateginiam veiklos planui 2020-2022 metams.

5. Pagal suderintą mokėjimo prašymų grafiką per 2019 metus parengti ir pateikti 4 mokėjimo prašymai Europos socialinio fondo agentūrai dėl tinkamų projekto ,,Alytaus rajono bendruomeniniai šeimos namai” išlaidų finansavimo, įgyvendinta 65 proc. projekto veiklų.

 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).
 2. Pasikeitę teisės aktai.
 3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).
 4. Teisminiai procesai.
 5. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.
 6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė Asta Baliūnienė

1. Išanalizuoti asmeninio asistento paslaugų neįgaliesiems poreikį Alytaus rajone, pateikti siūlymus dėl paslaugų finansavimo ES lėšomis.

2. Einamųjų metų IV ketvirtį parengti Socialinės paramos skyriaus koordinuojamos Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos projektą savivaldybės strateginiam veiklos planui 2020-2022 metams.

1. Iki 2019 m. birželio 1 d. išanalizuotas asmeninio asistento paslaugų neįgaliesiems poreikis Alytaus rajone, pateikti siūlymai dėl paslaugų finansavimo ES lėšomis.

2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengtas Socialinės paramos skyriaus koordinuojamos Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programos projektas savivaldybės strateginiam veiklos planui 2020-2022 metams.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas.

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

       

ALYTAUS SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Kęstutis Tumynas

1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 Alytaus seniūnaičių sueigas.

2. Suorganizuoti Alytaus seniūnijos sporto šventę.

3. Atstatyti Kaniūkų kaimo kapinių kryžių

1. Iki 2019-12-31 suorganizuotos 2 Alytaus seniūnijos seniūnaičių sueigos.

2. Iki 2019-12-31 suorganizuota Alytaus seniūnijos sporto šventė.

3. Iki 2019-05-05 atstatytas Kaniūkų kaimo kapinių kryžius.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

3. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Laurita Marčiulionienė

1. Gerinti aptarnavimo kokybę, registruojant seniūnijos gyventojų prašymus ir skundus.

2. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas, informacijos teikimas.

3.Vienišų asmenų ir šeimų lankymas Alytaus seniūnijoje.

4. Padėti organizuoti seniūnijos kultūros ir sporto renginius.

1. Pateiktas po 1 pasiūlymas seniūnui III, IV ketvirtį, kaip efektyviau pagerinti gyventojų aptarnavimą ir prašymų registravimą.

2. Išduoti ne mažiau kaip 60 deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančių pažymų Alytaus seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams.

3. Per 2019 m. aplankyta ne mažiau kaip 30 vienišų asmenų ir šeimų.

4. Iki 2019-12-31 padėti organizuoti ne mažiau kaip 3 kultūros ir sporto renginiai.

1. Ilgalaikis nedarbingumas (ilgiau nei 1 mėnuo).

2. Suplanuotų užduočių neįvykdymas dėl skubių svarbių darbų atlikimo.

3. Dėl pasikeitusių teisės aktuose terminų.

       

ALOVĖS SENIŪNIJA

     

Seniūnė

Irma Stenionienė

 1. Užduotis. Bendradarbiauti su seniūnaičiais, bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis (kultūros centro filialais, mokykla, darželiu, biblioteka, parapijos bažnyčia)
 2. Užduotis. Darbą organizuoti, taip kad būtų aplankomi soc. pašalpos gavėjai, vieši seneliai, pagal poreikį lankyti šeimas auginančius nepilnamečius vaikus.
 1. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje sukviesta seniūnaičių sueiga.
 2. Kas mėnesį aplankyti po 5 soc. pašalpos gavėjai, pagal poreikį lankytos šeimos auginančios nepilnamečius vaikus.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

DAUGŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnė

Irma Kašėtienė

1. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje sukviesti seniūnijos seniūnaičių sueigą

2.Organizuoti Daugų miesto sodo kalėdinį papuošimą Daugų seniūnijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pagamintomis dekoracijomis.

1. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje sukviesta seniūnijos seniūnaičių sueiga.

2. Iki 2019 m. gruodžio 10 d. organizuotas Daugų miesto sodo kalėdinis papuošimas Daugų seniūnijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pagamintomis dekoracijomis.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

Vyriausiasis specialistas

Tautvydas Jauneika

1. Sudaryti sutartis su viešuosius darbus dirbančiais asmenimis.

2. Dalyvauti gyventojų užimtumo programos vykdyme įdarbinant asmenis.

1. Sudaryta 150 sutarčių, pasitelkiant asmenis viešiesiems darbams atlikti.

2. Dalyvauta gyventojų užimtumo programos vykdyme įdarbinant 12 asmenų.

1. Finansinių resursų stoka.

2. Neplaniniai pavedimai.

3. Įstatymų ar kt. norminių teisės aktų pasikeitimai.

4. Ilgalaikis nedarbingumas (daugiau kaip 1 mėn., tame tarpe – ir kitų seniūnijos darbuotojų);

5. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.

6. Aplinkybės, nepriklausančios nuo tarnautojo valios.

       

KROKIALAUKIO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Rimas Jarmala

 1. Parengti Krokialaukio seniūnijos 2019 metų veiklos planą suderinti su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.
 1. Dalyvauti gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant bedarbius, registruotus darbo biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą Krokialaukio seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.
 2. Suorganizuoti socialinės piniginės paramos teikimo komisijos posėdžius.
 3. Suorganizuoti seniūnaičių sueigas.

1. Parengtas Krokialaukio seniūnijos 2019 metų veiklos planas iki 2019-03-31 suderintas su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

2. Dalyvauta gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant 4 bedarbius, registruotus darbo biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą Krokialaukio seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.

3. Suorganizuota 12 socialinės piniginės paramos teikimo komisijos posėdžių.

4. Suorganizuota 5 seniūnaičių sueigos.

 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų skyriaus tarnautojų).
 2. Pasikeitę teisės aktai.
 3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)
 4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.
       

NEMUNAIČIO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Rimantas Avižienis

1. Sušaukti seniūnaičių sueigas.

2. Surengti šaškių turnyrą Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.

3. Įdarbinti bedarbių vykdant užimtumo darbų programas.

4. Surengti Nemunaičio miško išvalymo nuo nesuyrančių šiukšlių talką.

 1. Kiekvieną 2019 m. ketvirtį sukviesta viena seniūnaičių sueiga.
 2. 2019-02-15 surengtos šaškių varžybos Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.
 3. 2019 m. balandžio – lapkričio mėnesiais įdarbinta asmenų, dalyvaujant gyventojų užimtumo programos vykdyme.
 4. 2019 m. balandžio mėnesį organizuota Nemunaičio miško išvalymo nuo nesuyrančių šiukšlių talka.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Galimi finansiniai trikdžiai.

       

SIMNO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Vladas Čeponis

1. Parengti Simno seniūnijos 2019 metų veiklos planą ir iki 2019-03-31 suderinti su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

2. Dalyvauti gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant bedarbius, registruotus darbo biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą Simno seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.

3. Surengti tradicinę Kaziuko kermošių Simne.

4. Surengti Joninių šventę Simne.

1. Parengtas Simno seniūnijos 2019 metų veiklos planą ir iki 2019-03-31 suderintas su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

2. Dalyvauta gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant 10 bedarbių, registruotų darbo biržoje bei gaunančių socialinę pašalpą Simno seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.

3. 2019 m. kovo mėn. surengtas tradicinis Kaziuko kermošius Simne.

4. 2019 m. birželio mėn. surengta Joninių šventė Simne.

1. Įstatymų ir kitų norminių aktų pasikeitimai.

2. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėn.) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).

3. Neplaniniai pavedimai (vykdymas veiklų, nesusijusių su planuotomis atlikti 2019 m.).

Vyriausioji specialistė

Jolita Kavaliauskienė

 1. Parengti Simno seniūnijos 2019 metų veiklos plano projektą ir pateikti seniūnui.
 2. Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 seniūnaičių sueigos posėdžius.
 3. Per einamuosius metus suorganizuoti susitikimus su seniūnijos bendruomene.

4. Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis suorganizuoti edukacinį užsiėmimą, kuriame būtų gaminamos Kalėdines dekoracijos ir papuošta Simno miesto aikštė.

 1. Parengtas Simno seniūnijos 2019 metų veiklos plano projektas ir iki 2019-03-15 pateiktas seniūnui.
 2. Suorganizuota 3 seniūnaičių sueigos posėdžiai, kuriuose aptarti seniūnijai aktualūs klausimai.
 3. Per einamuosius metus suorganizuota 2 susitikimai su Simno seniūnijos bendruomene, teikta informacija apie seniūnijos veiklą, atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus.
 4. Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis suorganizuota edukacinis užsiėmimas, kurio metu pagamintos Kalėdinės dekoracijos ir papuošta Simno miesto aikštė.
 1. Įstatymų ir kitų norminių aktų pasikeitimai.
 2. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėn.) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).
 3. Neplaniniai pavedimai (vykdymas veiklų, nesusijusių su planuotomis atlikti 2019 m.).
 4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.
       

MIROSLAVO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Vytautas Sinkevičius

1. Organizuoti Miroslavo seniūnijos gyventojų dalyvavimą Alytaus rajono priklausomybių mažinimo programoje.

2. Vienišų gyventojų lankymas Miroslavo seniūnijoje.

1. Suorganizuota, kad 2019 Alytaus rajono priklausomybių mažinimo programoje dalyvautų ne mažiau 2 asmenys.

2. Aplankyta ne mažiau kaip 30 vienišų gyventojų.

1.Finansinių resursų stoka.

2.Ilgalaikis nedarbingumas(ilgiau nei 1 mėn) įskaitant ir kitų tarnautojų ir darbuotojų.

3. Skubių papildomų užduočių pavedimas, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti kitų planuotų užduočių.

4. Kitos aplinkybės nepriklausančios nuo valstybės tarnautojo valios.

       

BUTRIMONIŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Algirdas Jusas

1. Kartu su Butrimonių gimnazijos bendruomene suorganizuoti žygį su šiaurietiškomis lazdomis, skirtą nepriklausomybės dienai paminėti.

2. Kartu su kultūros darbuotojais suorganizuoti tradicinę seniūnijos Sekminių šventę.

3. Suorganizuoti Kalėdinės eglės šventę.

1. 2019 m vasario 16 d. kartu su Butrimonių gimnazijos bendruomene suorganizuotas žygis su šiaurietiškomis lazdomis, skirtas nepriklausomybės dienai paminėti.

2. 2019 birželio mėn. kartu su kultūros darbuotojais suorganizuota tradicinė seniūnijos Sekminių šventė.

3. Gruodžio mėn. suorganizuota Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

1. Finansinių resursų stoka.

2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymai.

3. Ilgalaikis nedarbingumas (netrumpesnis kaip 3 savaičių).

4. Kitų subjektų veiksmai.

5. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma įvykdyti planuotų užduočių.

       

PIVAŠIŪNŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnė

Rima Čelkonienė

1. Organizuoti seniūnijoje veikiančių įstaigų, bendruomenių atstovų, seniūnaičių susirinkimus dėl bendrų seniūnijos veiklos reikalų.

2. Kartu su Pivašiūnų gimnazija, Pivašiūnų amatų centru organizuoti Valstybės atkūrimo dienos minėjimo šventę.

1. Kiekvieną mėnesį organizuoti seniūnijoje veikiančių įstaigų, bendruomenių atstovų, seniūnaičių susirinkimai dėl bendrų seniūnijos veiklos reikalų. Iki 2019-12-31 suorganizuota 12 susirinkimų.

2. 2019 vasario mėn. suorganizuotas Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

1. Teisės aktų pakeitimai.

2. Dėl finansinių asignavimų stygiaus.

3. Skubūs, neatidėliotini pavedimai, dėl kurių neįmanoma atlikti suplanuotų užduočių.

4. Kitų subjektų veiksmai ar neveikimas, nepriklausantis nuo valstybės tarnautojo valios.

5. Ilgalaikis (ilgesnis, kaip 1 mėn.) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).

       

PUNIOS SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Gintautas Laukaitis

1. Paruošti seniūnijos metinį veiklos planą.

2. Sausio 13 ir vasario 16, paminėti sportiniais renginiais.

3. Surengti tradicinę Šviežios duonelės – Oninių šventę.

1. Iki 2019 m. I-o ketvirčio pabaigos paruoštas, apsvarstytas seniūnaičių sueigoje ir pateiktas tvirtinti administracijos direktoriui seniūnijos metinis veiklos planas.

2. Sausio 13-ajai paminėti, suorganizuotas tradicinis šaškių turnyras, o vasario 16-ajai – atviras krepšinio turnyras 3x3.

3. Liepos mėnesio pabaigoje suorganizuota tradicinė Šviežios duonelės – Oninių šventė Punioje.

1. Ilgalaikis nedarbingumas (daugiau kaip 3 savaitės, tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Teisminiai procesai.

4. Pavedami skubūs papildomi darbai, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

       

RAITININKŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Artūras Laukaitis

1. Sušaukti seniūnaičių sueigas.

2. Suorganizuoti talką „Švariname seniūniją“.

3. Organizuoti dalyvavimą Mindaugo karūnavimo paminėjimo šventėje.

4. Pagal viešųjų darbų programą įdarbinti bedarbius.

5. Suorganizuoti eglutės įžiebimo šventę Makniūnuose.

1. Iki 2019-12-31 sušaukta ne mažiau kaip trys seniūnaičių sueigos.

2. Iki 2019-05-01 suorganizuota talka „Švariname seniūniją“.

3. Iki 2019-07-06 suorganizuotas dalyvavimas Mindaugo karūnavimo paminėjimo šventėje.

4. Iki 2019-12-01 pagal viešųjų darbų programą įdarbinti bedarbiai.

5. Iki 2019-12-24 suorganizuota eglutės įžiebimo šventė.

1. Finansinių resursų stoka.

2. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų seniūnijos darbuotojų).

3. Pasikeitę teisės aktai.

4. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)

5. Neplaniniai pavedimai (vykdymas veiklų neplanuotų 2018).

6. Darbuotojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems darbuotojams.

       

_____________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-11 10:36:44

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0018.00 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas

Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. info@arsa.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528