Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Balandis
    2021     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Valstybės tarnautojų

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS NUSTATYTOS 2020 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

ARCHITEKTO SKYRIUS

     

 

     

 

     

 

     
       

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

     

 

     
       

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

     

Vedėja

Erinija Perednikaitė

1. Paruošti pareigybių aprašymus ir skelbimus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis konkursams.

2. Peržiūrėti Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą ir jį atnaujinti, suderinti su pasikeitusiais valstybės institucijų teisės aktais.

1. Iki 2020-12-31 paruošti ne mažiau kaip 3 pareigybių aprašymai ir skelbimai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis konkursams.

2. Iki 2020-12-31  peržiūrėtas Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, parengtas tarybos sprendimo projektas dėl jo pakeitimo.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas.

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas ar jų nedarbingumas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausiasis specialistas

Gintautas Vėsa

1. Surengti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas.

2. Sudaryti Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo projektą ir suderinti jį su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu, patvirtinti sąrašą.

3. Surengti mokymus 15-ai ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą ir žmogaus saugos mokymą.

1. Surengti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas iki 2020-12-01.

2. Sudaryti Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo projektą ir suderinus jį su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu, patvirtinti sąrašą iki 2020-07-01

3. Surengti mokymus 15-ai ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą ir žmogaus saugos mokymą iki 2020-06-30.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

6. Negautas finansavimas.

Vyriausioji specialistė

Irma Mikailionytė

1. Peržiūrėti  savivaldybės  administracijos  padalinių  siunčiamuosius  raštus ir  įvertinti jų  atitiktį     2018 m. gegužės  25 d.  Bendrojo   duomenų apsaugos reglamento (ES)  Nr. 2016/679  nuostatoms,  Valstybinės  duomenų  apsaugos  inspekcijos reikalavimams  bei rekomendacijoms.  

 2. Konsultuoti, įvertinti ir  vykdyti kontrolę teikiant  teismui    ieškinius  dėl asmens  pripažinimo neveiksniu  tam tikrose  srityse,  globos ar   rūpybos asmeniui  nustatymo,  globėjo ar rūpintojo  paskyrimo, išvadų  šiais  klausimais  teismui teikimo

3. Suteikti pirminę teisinę pagalbą (įskaitant  prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo  bei      prašymų  dėl mediacijos taikymo  šeimos  ginčuose  teikimo pildymą)  ne mažiau kaip  80 –čiai   Alytaus rajono gyventojų, pateikti duomenis   pirminės  teisinės  pagalbos  teikimo metinei ataskaitai.

1. Iki 2020-06-01  peržiūrėti   ne  mažiau  kaip 10   savivaldybės  administracijos padalinių  siunčiamuosius  raštus ir  įvertinti jų  atitiktį     2018 m. gegužės  25 d.   Bendrojo   duomenų apsaugos reglamento (ES)  Nr. 2016/679  nuostatoms, Valstybinės  duomenų  apsaugos  inspekcijos reikalavimams  bei rekomendacijoms teikiant   asmens  duomenis.

 2. Iki 2020-12-31  pateikti  teismui  6 procesinius  dokumentus   dėl asmens  pripažinimo neveiksniu  tam tikrose  srityse,  globos ar   rūpybos asmeniui  nustatymo,  globėjo ar rūpintojo  paskyrimo ir  6  išvadas  šiais  klausimais.  

3. Iki 2020-12-31 suteikti pirminę teisinę pagalbą (įskaitant  prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo  bei      prašymų  dėl mediacijos taikymo  šeimos  ginčuose  teikimo pildymą)  ne mažiau kaip  80 – čiai   Alytaus rajono gyventojų  bei  pateikti apibendrintus  duomenis   pirminės  teisinės  pagalbos  teikimo metinei ataskaitai.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai, poįstatyminių  teisės  aktų   nesavalaikis   parengimas atsakingose  valstybės  institucijose.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų, vadovų  sprendimai ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų (teisininkų) skaičiaus  skyriuje  sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Indrė Gočeldienė

1. Peržiūrėti visų Alytaus rajono savivaldybės administracijoje dirbančių darbuotojų, pagal darbo sutartis, bei įstaigos vadovų vertinimo dokumentus ir parengti dėl vertinimo įgyvendinimo savivaldybės institucijų vadovų sprendimus. 

2. Suteikti pirminę teisinę pagalbą ne mažiau kaip 80 pareiškėjų bei paruošti ir pateikti pirminės teisinės pagalbos ataskaitą. 

3. Paskelbti ir suorganizuoti pretendentų konkursus užimti pareigas įstaigų vadovų ar darbuotojų bei pateikti skelbimus VTD dėl valstybės tarnautojų poreikio.

1. Iki 2021 m. sausio 31 d. įgyvendinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir įstaigų vadovų vertinimus, išskyrus švietimo įstaigų vadovus, kurių vertinimus atlikti iki 2021 m. kovo 1 d.   

2. Per 2020 m. suteikta ne mažiau kaip 80 pareiškėjų pirminė teisinė pagalba. Suruošta ir pateikta ataskaita iki 2021 m. sausio 14 d. 

3. Per 2020 m. paskelbti ir suorganizuoti ne mažiau kaip 2 konkursus. 

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų, vadovų  sprendimai ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje  sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Edita Zagurskienė

1. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti ataskaitą, apie sudarytas pirkimo sutartis per kalendorinius metus (2019 m.), atlikus mažos vertės pirkimus.

2. Suorganizuoti ir įvykdyti dalį nuo visų Alytaus rajono savivaldybės vykdomų mažos vertės pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

3. Paruošti Alytaus rajono savivaldybės administracijos planuojamų 2019 metais vykdyti pirkimų planą / suvestinę.

1. Iki 2020 m. sausio 31 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti ataskaitą, apie sudarytas pirkimo sutartis per kalendorinius metus (2019 m.), atlikus mažos vertės pirkimus – 1vnt.

2. Iki 2020 m gruodžio 31 d. suorganizuoti ir įvykdyti dalį nuo visų Alytaus rajono savivaldybės vykdomų mažos vertės pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) – ne mažiau kaip 12 pirkimų.

3. Iki  2020 m. kovo 1 d. paruošti Alytaus rajono savivaldybės administracijos planuojamų 2020 metais vykdyti pirkimų planą / suvestinę – 1 vnt.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Sandra Bieliūnienė

1. Bendraujant su „Biudžetas“ administratoriumi, tobulinti sistemos darbą, teikti pasiūlymus, pastebėjus neatitikimus sistemoje.

2. Paimti iš asmenų, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikiama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatyto pavyzdžio rašytiniu pasižadėjimu saugoti įslaptintą informaciją.

1. Pateikta sistemos „Biudžetas“ administratoriui ne mažiau kaip 2 pasiūlymai dėl sistemos tobulinimo.

2. Paimti iš asmenų, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikiama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatyto pavyzdžio rašytiniai pasižadėjimai saugoti įslaptintą informaciją (iki 2020-09-01).

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe –ir kitų skyrių tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl kurio padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyresnioji specialistė

Laima Dumbliauskienė

1. Bendraujant su „Biudžetas“ administratoriumi, tobulinti sistemos darbą, teikti pasiūlymus, pastebėjus neatitikimus sistemoje.

2. Išanalizuoti ir teikti pasiūlymus tobulinant dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“ (toliau – DVS) procesą.

1. Pateikta sistemos „Biudžetas“ administratoriui ne mažiau kaip 2 pasiūlymai dėl sistemos tobulinimo.

2. Pateikta ne mažiau kaip 2 pasiūlymai dėl dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“ (toliau – DVS) sistemos tobulinimo.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe –ir kitų skyrių tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl kurio padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

 

     
       

ŪKIO SKYRIUS

     

 

     
       

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

     

Gitanos Račkauskaitės, Civilinės metrikacijos skyriaus kalbos tvarkytojos vyr. specialistės

1. Patikrinti  interneto svetaines;

2. Patikrinti spaudos leidinių;

3. Patikrinti informavimo priemonių (lankstinukų, skrajučių, plakatų);

4. Paruošti Valstybinei kalbos inspekcijai valstybės perduotos savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2020 m. ataskaitą.        

1. Patikrinta 2 interneto svetainės.

2. Patikrinta 1 spaudos leidinys.

3. Patikrinta lankstinukų, plakatų pagal poreikį.

4. Paruošta Valstybinei kalbos inspekcijai valstybės perduotos savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo 2019 m. ataskaita.        

 1.  Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (taip pat ir kitų skyriaus tarnautojų).

 2. Pasikeitę teisės aktai.

 3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

 4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

 5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Silvijos Janulevičienės, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos 

1. Parengti ir pateikti ataskaitas LR teisingumo ministerijai ir Kaišiadorių ir Vilkaviškio viskūpijoms.

2. Atnaujinti, pagal naujai galiojančius norminius aktus, atmintines gyventojams apie Civilinės metrikacijos skyriaus vykdomas funkcijas bei patalpinti savivaldybės interneto svetainėje.

1. Iki 2020-02-01 parengti ir pateikti ataskaitas LR teisingumo ministerijai ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio viskūpijoms.

2. Iki 2020-06-30 atnaujinti, pagal naujai galiojančius norminius aktus, atmintines gyventojams apie Civilinės metrikacijos skyriaus vykdomas funkcijas ir pateikti jas Teisės ir vidaus administravimo skyriui bei patalpinti savivaldybės interneto svetainėje.

Abiejų užduočių kriterijai – kokybinis ir laiko kriterijai, t. y. užduotys turi būti atliktos nustatytu terminu ir teisės aktai turi būti parengti kokybiškai, atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Teisminiai procesai.

5. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

6. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

     

 

     
       

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

     

 

     

 

     

 

     
       

EKONOMIKOS SKYRIUS

     

 

     

 

     

 

     
       

KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIUS

     

 

     

 

     
       

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

     

 

     

 

     

 

     

 

     
       

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

     

Vedėjo pavaduotoja

Jurgita Kanapickė

1. Paruošti savivaldybės darbuotojams, tarybos nariams dokumentus metinėms vizoms į Baltarusiją gauti.

2. Pateikti tarybai tvirtinti naujus Alytaus rajono savivaldybės nominacijų konkurso „Metų geriausieji“ nuostatus.

1. Iki 2020-12-31 paruošti dokumentams vizoms į Baltarusiją gauti.

2. Iki 2020-09-01 pateikti tarybai tvirtinti naujus Alytaus rajono savivaldybės nominacijų konkurso „Metų geriausieji“ nuostatus.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs, neatidėliotini veiksmai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Vitana Bručienė

1. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos rengimą.

2. Parengti Alytaus rajono garbės piliečio rinkimus ir dokumentaciją.

1. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos rengimą, pateikti projektus skyriaus vedėjui iki 2020-04-26

2. Parengti Alytaus rajono garbės piliečio rinkimus ir dokumentaciją iki 2020-06-01.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (taip pat ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina / neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

 

     
       

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

     

Vedėjas

Jonas Žemaitis

1. Parengti Alytaus rajono ikimokyklinio ir Alytaus miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų palyginamąją analizę.

2. Organizuoti projektų konkursą 2020 metams neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą Alytaus rajono neįgaliesiems, parengti finansavimo sutartį ir administruoti.

1. Iki 2020-05-01 parengti Alytaus rajono ikimokyklinio ir Alytaus miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų palyginamąją analizę..

2. Iki 2020-12-31 administruoti finansavimo sutartį dėl neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 4 savaitės) nedarbingumas.

2. Kitų subjektų veiksniai.

3. Pavedami kiti skubūs ir neatidėliotini darbai.

4. Pasikeitę teisės aktai.

Vyriausiasis specialistas

Vytautas Paškevičius

1. Specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugų teikimo  gerinimas bendrojo ugdymo mokyklų vaikams ir mokiniams.

2. Statistinių duomenų iš bendrojo ugdymo mokyklų surinkimas ir apibendrintų ataskaitų apie savivaldybę pateikimas Nacionalinei švietimo agentūrai.

1. Suteikti ne mažiau 8 kompleksines ir ne mažiau 15 vienkartinių konsultacijų, atsižvelgiant į vaikų turinčių specialiuosius poreikius skaičių ir kreipimųsi skaičių.

2. Surinkti duomenis ir parengti 16 apibendrintų ataskaitų Švietimo, kultūros ir sporto ministro įsakymu nustatytais terminais.

1. Ilgalaikis (1 mėn.) nedarbingumas.

2. Ryšių ir programinės įrangos gedimai,

3. Teisės aktų pasikeitimai.

4. Kitų užduočių skyrimas. Pareigybinių funkcijų keitimas ar papildymas.

5. Darbuotojų skyriuje sumažėjimas, dėl ko padidėja darbo krūvis.

Vyriausioji specialistė

Gabrielė Brazauskienė

1.Parengti Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento naują redakciją.

2. Parengtos ir patvirtintos prašymų formos dėl vaiko  minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.

1.  Iki 2020 metų liepos 1 d.  parengtas admininistracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl Vaiko gerovės komisijos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo ir pateiktas administracijos direktoriui tvirtini. 

 2. Iki 2020 spalio 1 d. Parengtos ir administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos prašymų formos dėl vaiko  minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.

1. Veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimas.

2.  Kitų subjektų veiksmai ( laiku nesuderina, neparengia teisės aktų projektų ir pan.)

3.  Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas.

4.  Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius, neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

5.  Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl kurio padidėja turimas krūvis esamiems tarnautojams.

Vyresnioji specialistė

Rūta Guževičienė

1. Įgyvendinti kultūros skatinimo programą.

2. Sukaupti ir susisteminti medžiagą apie Alytaus rajono nematerialinę etnokultūrą.

3. Įgyvendinti sporto veiklos skatinimo programą.

1. Suorganizuoti  kultūros skatinimo programos projektų konkursą, vykdyti jų administravimą ir priežiūrą, parengti projektų finansavimo sutartis, parengti palyginamąją suvestinę.

2. Nematerialinės etnokultūros analizė ir subjektų skaičius.

3. Suorganizuoti sporto veiklos skatinimo programos projektų konkursą, vykdyti jų administravimą ir priežiūrą, parengti projektų finansavimo sutartis.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas.

2. Ryšių ir programinės įrangos gedimai.

3. Teisės aktų pasikeitimai.

4. Kitų užduočių skyrimas. Pareigybinių funkcijų keitimas ar papildymas.

5. Darbuotojų skyriuje sumažėjimas, dėl ko padidėja darbo krūvis.

       

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

 

     

Vedėja

Dalia Burlinskienė

 

   

 

     
       

ALYTAUS SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Kęstutis Tumynas

1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 Alytaus seniūnaičių sueigas.

2. Suorganizuoti Alytaus seniūnijos sporto šventę.

3. Atstatyti Kaniūkų kaimo kapinių kryžių

1. Iki 2019-12-31 suorganizuotos 2 Alytaus seniūnijos seniūnaičių sueigos.

2. Iki 2019-12-31 suorganizuota Alytaus seniūnijos sporto šventė.

3. Iki 2019-05-05 atstatytas Kaniūkų kaimo kapinių kryžius.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

3. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

Vyriausioji specialistė

Laurita Marčiulionienė

1. Gerinti aptarnavimo kokybę, registruojant seniūnijos gyventojų prašymus ir skundus.

2. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas, informacijos teikimas.

3.Vienišų asmenų ir šeimų lankymas Alytaus seniūnijoje.

4. Padėti organizuoti seniūnijos kultūros ir sporto renginius.

1. Pateiktas po 1 pasiūlymas seniūnui III, IV ketvirtį, kaip efektyviau pagerinti gyventojų aptarnavimą ir prašymų registravimą.

2. Išduoti ne mažiau kaip 60 deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančių pažymų Alytaus seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams.

3. Per 2019 m. aplankyta ne mažiau kaip 30 vienišų asmenų ir šeimų.

4. Iki 2019-12-31 padėti organizuoti ne mažiau kaip 3 kultūros ir sporto renginiai.

1. Ilgalaikis nedarbingumas (ilgiau nei 1 mėnuo).

2. Suplanuotų užduočių neįvykdymas dėl skubių svarbių darbų atlikimo.

3. Dėl pasikeitusių teisės aktuose terminų.

       

ALOVĖS SENIŪNIJA

     

Seniūnė

Irma Stenionienė

 1. Užduotis. Bendradarbiauti su seniūnaičiais, bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis (kultūros centro filialais, mokykla, darželiu, biblioteka, parapijos bažnyčia)
 2. Užduotis. Darbą organizuoti, taip kad būtų aplankomi soc. pašalpos gavėjai, vieši seneliai, pagal poreikį lankyti šeimas auginančius nepilnamečius vaikus.
 1. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje sukviesta seniūnaičių sueiga.
 2. Kas mėnesį aplankyti po 5 soc. pašalpos gavėjai, pagal poreikį lankytos šeimos auginančios nepilnamečius vaikus.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Tarnautojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems tarnautojams.

       

DAUGŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnė

Irma Kašėtienė

1. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje sukviesti seniūnijos seniūnaičių sueigą

2.Organizuoti Daugų miesto sodo kalėdinį papuošimą Daugų seniūnijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pagamintomis dekoracijomis.

1. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje sukviesta seniūnijos seniūnaičių sueiga.

2. Iki 2019 m. gruodžio 10 d. organizuotas Daugų miesto sodo kalėdinis papuošimas Daugų seniūnijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pagamintomis dekoracijomis.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 3 savaitės) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Pavedami ar pagal teisės aktus būtina atlikti skubius neatidėliotinus darbus, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

Vyriausiasis specialistas

Tautvydas Jauneika

1. Sudaryti sutartis su viešuosius darbus dirbančiais asmenimis.

2. Dalyvauti gyventojų užimtumo programos vykdyme įdarbinant asmenis.

1. Sudaryta 150 sutarčių, pasitelkiant asmenis viešiesiems darbams atlikti.

2. Dalyvauta gyventojų užimtumo programos vykdyme įdarbinant 12 asmenų.

1. Finansinių resursų stoka.

2. Neplaniniai pavedimai.

3. Įstatymų ar kt. norminių teisės aktų pasikeitimai.

4. Ilgalaikis nedarbingumas (daugiau kaip 1 mėn., tame tarpe – ir kitų seniūnijos darbuotojų);

5. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.

6. Aplinkybės, nepriklausančios nuo tarnautojo valios.

       

KROKIALAUKIO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Rimas Jarmala

 1. Parengti Krokialaukio seniūnijos 2019 metų veiklos planą suderinti su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.
 1. Dalyvauti gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant bedarbius, registruotus darbo biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą Krokialaukio seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.
 2. Suorganizuoti socialinės piniginės paramos teikimo komisijos posėdžius.
 3. Suorganizuoti seniūnaičių sueigas.

1. Parengtas Krokialaukio seniūnijos 2019 metų veiklos planas iki 2019-03-31 suderintas su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

2. Dalyvauta gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant 4 bedarbius, registruotus darbo biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą Krokialaukio seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.

3. Suorganizuota 12 socialinės piniginės paramos teikimo komisijos posėdžių.

4. Suorganizuota 5 seniūnaičių sueigos.

 1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų skyriaus tarnautojų).
 2. Pasikeitę teisės aktai.
 3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)
 4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.
       

NEMUNAIČIO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Rimantas Avižienis

1. Sušaukti seniūnaičių sueigas.

2. Surengti šaškių turnyrą Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.

3. Įdarbinti bedarbių vykdant užimtumo darbų programas.

4. Surengti Nemunaičio miško išvalymo nuo nesuyrančių šiukšlių talką.

 1. Kiekvieną 2019 m. ketvirtį sukviesta viena seniūnaičių sueiga.
 2. 2019-02-15 surengtos šaškių varžybos Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.
 3. 2019 m. balandžio – lapkričio mėnesiais įdarbinta asmenų, dalyvaujant gyventojų užimtumo programos vykdyme.
 4. 2019 m. balandžio mėnesį organizuota Nemunaičio miško išvalymo nuo nesuyrančių šiukšlių talka.

1. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų skyriaus tarnautojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.).

4. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma užduočių atlikti laiku.

5. Galimi finansiniai trikdžiai.

       

SIMNO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Vladas Čeponis

1. Parengti Simno seniūnijos 2019 metų veiklos planą ir iki 2019-03-31 suderinti su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

2. Dalyvauti gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant bedarbius, registruotus darbo biržoje bei gaunančius socialinę pašalpą Simno seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.

3. Surengti tradicinę Kaziuko kermošių Simne.

4. Surengti Joninių šventę Simne.

1. Parengtas Simno seniūnijos 2019 metų veiklos planą ir iki 2019-03-31 suderintas su seniūnaičiais ir tiesioginiu vadovu.

2. Dalyvauta gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo vykdyme įdarbinant 10 bedarbių, registruotų darbo biržoje bei gaunančių socialinę pašalpą Simno seniūnijoje balandžio – lapkričio mėnesiais.

3. 2019 m. kovo mėn. surengtas tradicinis Kaziuko kermošius Simne.

4. 2019 m. birželio mėn. surengta Joninių šventė Simne.

1. Įstatymų ir kitų norminių aktų pasikeitimai.

2. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėn.) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).

3. Neplaniniai pavedimai (vykdymas veiklų, nesusijusių su planuotomis atlikti 2019 m.).

Vyriausioji specialistė

Jolita Kavaliauskienė

 1. Parengti Simno seniūnijos 2019 metų veiklos plano projektą ir pateikti seniūnui.
 2. Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 seniūnaičių sueigos posėdžius.
 3. Per einamuosius metus suorganizuoti susitikimus su seniūnijos bendruomene.

4. Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis suorganizuoti edukacinį užsiėmimą, kuriame būtų gaminamos Kalėdines dekoracijos ir papuošta Simno miesto aikštė.

 1. Parengtas Simno seniūnijos 2019 metų veiklos plano projektas ir iki 2019-03-15 pateiktas seniūnui.
 2. Suorganizuota 3 seniūnaičių sueigos posėdžiai, kuriuose aptarti seniūnijai aktualūs klausimai.
 3. Per einamuosius metus suorganizuota 2 susitikimai su Simno seniūnijos bendruomene, teikta informacija apie seniūnijos veiklą, atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus.
 4. Bendradarbiaujant su Simno seniūnijos bendruomenėmis suorganizuota edukacinis užsiėmimas, kurio metu pagamintos Kalėdinės dekoracijos ir papuošta Simno miesto aikštė.
 1. Įstatymų ir kitų norminių aktų pasikeitimai.
 2. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėn.) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).
 3. Neplaniniai pavedimai (vykdymas veiklų, nesusijusių su planuotomis atlikti 2019 m.).
 4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas.
       

MIROSLAVO SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Vytautas Sinkevičius

1. Organizuoti Miroslavo seniūnijos gyventojų dalyvavimą Alytaus rajono priklausomybių mažinimo programoje.

2. Vienišų gyventojų lankymas Miroslavo seniūnijoje.

1. Suorganizuota, kad 2019 Alytaus rajono priklausomybių mažinimo programoje dalyvautų ne mažiau 2 asmenys.

2. Aplankyta ne mažiau kaip 30 vienišų gyventojų.

1.Finansinių resursų stoka.

2.Ilgalaikis nedarbingumas(ilgiau nei 1 mėn) įskaitant ir kitų tarnautojų ir darbuotojų.

3. Skubių papildomų užduočių pavedimas, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti kitų planuotų užduočių.

4. Kitos aplinkybės nepriklausančios nuo valstybės tarnautojo valios.

       

BUTRIMONIŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Algirdas Jusas

1. Kartu su Butrimonių gimnazijos bendruomene suorganizuoti žygį su šiaurietiškomis lazdomis, skirtą nepriklausomybės dienai paminėti.

2. Kartu su kultūros darbuotojais suorganizuoti tradicinę seniūnijos Sekminių šventę.

3. Suorganizuoti Kalėdinės eglės šventę.

1. 2019 m vasario 16 d. kartu su Butrimonių gimnazijos bendruomene suorganizuotas žygis su šiaurietiškomis lazdomis, skirtas nepriklausomybės dienai paminėti.

2. 2019 birželio mėn. kartu su kultūros darbuotojais suorganizuota tradicinė seniūnijos Sekminių šventė.

3. Gruodžio mėn. suorganizuota Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

1. Finansinių resursų stoka.

2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymai.

3. Ilgalaikis nedarbingumas (netrumpesnis kaip 3 savaičių).

4. Kitų subjektų veiksmai.

5. Pavedami skubūs neatidėliotini darbai, dėl kurių neįmanoma įvykdyti planuotų užduočių.

       

PIVAŠIŪNŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnė

Rima Čelkonienė

1. Organizuoti seniūnijoje veikiančių įstaigų, bendruomenių atstovų, seniūnaičių susirinkimus dėl bendrų seniūnijos veiklos reikalų.

2. Kartu su Pivašiūnų gimnazija, Pivašiūnų amatų centru organizuoti Valstybės atkūrimo dienos minėjimo šventę.

1. Kiekvieną mėnesį organizuoti seniūnijoje veikiančių įstaigų, bendruomenių atstovų, seniūnaičių susirinkimai dėl bendrų seniūnijos veiklos reikalų. Iki 2019-12-31 suorganizuota 12 susirinkimų.

2. 2019 vasario mėn. suorganizuotas Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

1. Teisės aktų pakeitimai.

2. Dėl finansinių asignavimų stygiaus.

3. Skubūs, neatidėliotini pavedimai, dėl kurių neįmanoma atlikti suplanuotų užduočių.

4. Kitų subjektų veiksmai ar neveikimas, nepriklausantis nuo valstybės tarnautojo valios.

5. Ilgalaikis (ilgesnis, kaip 1 mėn.) nedarbingumas (tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).

       

PUNIOS SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Gintautas Laukaitis

1. Paruošti seniūnijos metinį veiklos planą.

2. Sausio 13 ir vasario 16, paminėti sportiniais renginiais.

3. Surengti tradicinę Šviežios duonelės – Oninių šventę.

1. Iki 2019 m. I-o ketvirčio pabaigos paruoštas, apsvarstytas seniūnaičių sueigoje ir pateiktas tvirtinti administracijos direktoriui seniūnijos metinis veiklos planas.

2. Sausio 13-ajai paminėti, suorganizuotas tradicinis šaškių turnyras, o vasario 16-ajai – atviras krepšinio turnyras 3x3.

3. Liepos mėnesio pabaigoje suorganizuota tradicinė Šviežios duonelės – Oninių šventė Punioje.

1. Ilgalaikis nedarbingumas (daugiau kaip 3 savaitės, tame tarpe ir kitų seniūnijos darbuotojų).

2. Pasikeitę teisės aktai.

3. Teisminiai procesai.

4. Pavedami skubūs papildomi darbai, dėl kurių neįmanoma laiku atlikti suplanuotų užduočių.

       

RAITININKŲ SENIŪNIJA

     

Seniūnas

Artūras Laukaitis

1. Sušaukti seniūnaičių sueigas.

2. Suorganizuoti talką „Švariname seniūniją“.

3. Organizuoti dalyvavimą Mindaugo karūnavimo paminėjimo šventėje.

4. Pagal viešųjų darbų programą įdarbinti bedarbius.

5. Suorganizuoti eglutės įžiebimo šventę Makniūnuose.

1. Iki 2019-12-31 sušaukta ne mažiau kaip trys seniūnaičių sueigos.

2. Iki 2019-05-01 suorganizuota talka „Švariname seniūniją“.

3. Iki 2019-07-06 suorganizuotas dalyvavimas Mindaugo karūnavimo paminėjimo šventėje.

4. Iki 2019-12-01 pagal viešųjų darbų programą įdarbinti bedarbiai.

5. Iki 2019-12-24 suorganizuota eglutės įžiebimo šventė.

1. Finansinių resursų stoka.

2. Ilgalaikis (daugiau kaip 1 mėnesį) nedarbingumas (tame tarpe – ir kitų seniūnijos darbuotojų).

3. Pasikeitę teisės aktai.

4. Kitų subjektų veiksmai (laiku nesuderina/neparengia reikiamų dokumentų projektų ir pan.)

5. Neplaniniai pavedimai (vykdymas veiklų neplanuotų 2018).

6. Darbuotojų padalinyje sumažėjimas, dėl ko padidėja krūvis kitiems darbuotojams.

       

_____________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-01 17:03:09

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0018.00 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas

Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. info@arsa.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528