Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Rugsėjis
    2023     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

2021-08-02 - Karjera - Skelbiamas konkursas į Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Alytaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Alytaus rajono savivaldybės administracijos  Komunalinio ūkio ir architektūros  skyriaus  vyriausiojo specialisto – darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms (pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 7,5, priėmimo į darbą metu gali būti nustatyta iki 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis) eiti.

Skelbimas Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje paskelbtas 2021-08-02,  skelbimo Nr. 72532).


Konkursą skelbianti įstaiga -  biudžetinė įstaiga Alytaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas – 188718528, juridinio asmens buveinė – Pulko g. 21, Alytus.

Pareigybė (darbo pobūdis) – funkcijos: 

 • koordinuoja rajono vandentiekio ūkio objektų eksploataciją, ruošia rajono vandentiekio ūkio vystymosi strategiją;  
 • ruošia vandentvarkos ir kanalizacijos remonto darbų sutartis, tikrina sąmatas, užtikrina remonto darbų eigos bei darbų kokybės kontrolę; 
 • ruošia priešprojektinius duomenis objektų projektavimui, kontroliuoja darbų eigą, atlieka gautos techninės informacijos analizę ir įvertinimą; 
 • organizuoja baigtų statyti bei rekonstruoti objektų technines darbo komisijas bei valstybinį priėmimą, rengia dokumentus priimtus naudoti objektus perduoti į juos eksploatuojančių organizacijų balansus; 
 • kontroliuoja geriamojo vandens, centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą; 
 • rengia ūkinės veiklos programas, veiklos planus skyriaus kompetencijos klausimais, inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;
 • planuoja lėšas elektros ūkio remontui ir jo profilaktikai; 
 • teikia Viešųjų pirkimų komisijai ir pirkimų organizatoriams duomenis pagal priskirtą kompetenciją; 
 • administruoja per komunalines įmones apšvietimo, jėgos ir lauko elektros tinklų techninę būklę; 
 • rengia priemones taupiam elektros naudojimui; 
 • kontroliuoja, kaip atliekami elektros įrenginių montavimo, remonto ir bandymo darbai; 
 • tvarko elektros sunaudojimo apskaitą, rengia ir pateikia atitinkamoms įstaigoms ir organizacijoms nustatytus ataskaitinius dokumentus, vykdo elektros energijos sunaudojimo analizę; 
 • ruošia sutartis su elektros energijos ir kitų paslaugų teikėjais bei paslaugų vartotojais ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; 
 • organizuoja naujai elektrifikuojamų arba rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos paruošimą; 
 • pagal priskirtą kompetenciją konsultuoja, rengia raštiškus atsakymus į besikreipiančių pas savivaldybės merą ar administraciją asmenų prašymus; 
 • rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; 
 • įgyvendina savivalsybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus;
 • planuoja investicijas vandentvarkos ir kanalizacijos darbams atlikti, ruošia sutartis su rangovais ir prekių, paslaugų teikėjais skyriaus kompetencijos klausimais bei kontroliuoja jų vykdymą; 
 • inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją, dalyvauja rengiant skyriaus nuostatus, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus; 
 • teikia pasiūlymus savivaldybės strateginiams veiklos ir plėtros planams; 
 • nagrinėja Seimo kontrolieriaus įstaigos atsiųstas rekomendacijas ir kitus dokumentus, Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kitų valstybės institucijų atsiųstus raštus ir rengia į juos atsakymus; 
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymus į juos; 
 • dalyvauja tarybos, tarybos Kolegijos (jei ji sudaroma), komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, teikia jiems reikalingą informaciją ir paaiškinimus;  
 • įgyvendina Saugaus eismo komisijos priimtus sprendimus; 
 • rengia ir teikia statistinę informaciją pagal savo kompetenciją; 
 • įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, surašo administracinių nusižengimų protokolus; 
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

4. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis;

5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4) gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes); jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

5) užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo”, 1 priedą);

6) vairuotojo pažymėjimą;

7) papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją.


Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. įskaitytinai.

Dokumentų pateikimo būdas (per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą)

 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima savivaldybės administracijos direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. Nr. (8 315) 69 010, (8 315) 69 009, el. p., [email protected]. [email protected], [email protected].

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528